Miejska Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 24 października 2007 roku przez Miasto Imielin z wysokością kapitału 200.000,00 zł. Spółka rozpoczęła działalność od 1 listopada 2007 roku. W wyniku zmian kapitałowych od 2010 roku kapitał spółki wynosi 5.694.500,00 zł. Jedynym udziałowcem spółki jest miasto Imielin.

KOMUNIKAT


Informujemy, iż w związku z przyłączeniem nowej sieci wodociągowej, w dniu 25.05.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 , nastąpi przerwa w dostawie wody u odbiorców zamieszkałych w rejonie ulic:  

Drzymały powyżej nr 117 
Drzymały powyżej nr 34

Z przyczyn od nas niezależnych przerwa w dostawie wody może ulec zmianie. 
Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.