KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez 

Miejską Spółkę Komunalną sp. z o. o. w Imielinie 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Spółki  – Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o.     z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87  41-407 Imielin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie  i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Spółki,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7. W związku z przetwarzaniem przez Miejską Spółkę Komunalną sp. z o.o. w Imielinie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania danych, na podstawie art. 16  RODO,

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),na podstawie art. 17 RODO

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Miejską Spółkę Komunalną sp. z o.o. w Imielinie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                                

                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                                 Marek Jędrysik

 

 "Komunikat o nowych taryfach i cenach za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  w zakładce cennik"

 

Miejska Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 24 października 2007 roku przez Miasto Imielin z wysokością kapitału 200.000,00 zł. Spółka rozpoczęła działalność od 1 listopada 2007 roku. W wyniku zmian kapitałowych od 2010 roku kapitał spółki wynosi 5.694.500,00 zł. Jedynym udziałowcem spółki jest miasto Imielin.  

 

                                                      

W związku z otrzymaną statuetką strażnika jakości wody i 10 lat działalności naszej spółki zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych linki poniżej:      

http://www.imielin.pl/pl/205/3150/to-juz-1-lat-dzialalnosci-miejskiej-spolki-komunalnej-.html

https://www.youtube.com/watch?v=sfmu-AYqrMY

https://www.youtube.com/watch?v=L2_y0pTRMzg

https://www.youtube.com/watch?v=BaPjl-BDIjY

Zapraszamy do odwiedzenia linku Urzędu Miasta Imielin, miło nam poinformować, że pracownicy naszej spółki również mają w tym swój udział: http://www.imielin.pl/pl/205/2882/imielin-znow-na-szczycie-.html