Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Pole wymagane

 

„Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji fotowoltaicznej przy obiekcie oczyszczalni ścieków w Imielinie. Zastosowano moduły o mocy 290 Wp o łącznej mocy 146,16 kWp.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna została usytuowana na gruncie i  będzie produkować rocznie około 3,2 MWh energii elektrycznej. Składa się ona z 504 modułów fotowoltaicznych o mocy 290Wp każdy moduł. Moduły fotowoltaiczne będą współpracowały z 5 inwerterami (falownikami) o mocy 20kW i 30kW Wyprodukowana energia elektryczna będzie dostarczana do wewnętrznej sieci energetycznej budynku. Energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanych robót na środowisko, a w szczególności zwiększenia hałasu, generacji drgań, emisji promieniowania, itp.

Projekt jest obojętny dla środowiska na etapie realizacji prac”.